Ненад Плазинчић , дипл. инж. ел.

Ненад Милуна Плазинчић је рођен 24.08.1982. године у Чачку, где је 1997. године завршио ОШ „Вук Караџић“. Исте године уписује Гимназију у Чачку, коју завршава четири године касније са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2001. године. Определио се за смер Електроенергетски системи, а изборне предмете је изабрао из области осветљења и специјалних електричних инсталација. Последњи испит положио је у јануарском испитном року 2008. године. Дипломирао је 2008. године на тему „Прорачун пада напона у инсталацијама јавног осветљења”. Исте године уписује мастер студије на ЕТФ-у, које тренутно похађа. Тема његовог завршног (мастер) рада је „Препоруке за избор простора у којима би могло да се примени динамичко осветљење (до нивоа спектакла)“.

У јуну 2009. године положио је државни стручни испит и добио лиценцу да се бави пословима заштите од пожара. Учествовао је у изради неколико студија, пројеката и стручних мишљења који су рађени за потребе Електродистрибуције Београд и Скупштине града Београда. У потпуности влада енглеским језиком који учи од малена.