Немања Костић, дипл. инж. орг. наука - мастер

Немања Костић је рођен 06.06.1984. године у Београду, где је 1999. године завршио ОШ ''Веселин Маслеша'' и то као Ђак генерације и носилац Вукове и Аласових диплома за врхунске резултате постигнуте на такмичењима из математике и физике. Исте године уписује Математичку гимназију у Београду, коју завршава четири године касније, поново као носилац Вукове дипломе. Факултет организационих наука у Београду уписао је 2003. године. Определио се за смер Општи менаџмент, а изборне предмете је изабрао из области Проџект менаџмента (Управљање пројектима). Последњи испит положио је у децембарском испитном року 2007. године. Дипломирао је 2008. године на тему „Пројекат модернизације факултетске библиотеке”. Исте године уписује мастер студије на ФОН-у, које завршава крајем 2009. године са просечном оценом 9,7. Тема његовог завршног (мастер) рада била је ''Управљање програмом модернизације факултетских библиотека''.

У јулу 2010. године положио је државни стручни испит и добио лиценцу да се бави пословима заштите од пожара. Учесник је међународног трогодишњег пројекта (2010-2012) South – East European TSO Challenges (SEETSOC) FP7-ENERGY-2008-TREN-1. У потпуности влада енглеским језиком који учи од малена, а има завршен и средњи курс шпанског језика на Коларчевом институту.